Rozdział 1

 1. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 2. Serwis internetowy http://zabaw-malucha.pl/ (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Dawid Badura, ul. Staromiejska 6/10d,  40-013 Katowice, NIP: 6452563472, REGON: 384977622 (zwany dalej Administratorem lub Właścicielem).
 3. Możesz się z nami skontaktować : [email protected]
 4. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Dawid Badura, ul. Staromiejska 6/10d,  40-013 Katowice, NIP: 6452563472, REGON: 384977622. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na łamach serwisu ? o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej ? chronione są przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Serwisu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.
 5. Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO. 
 1.      Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności: 
 2.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Możliwości założenia konta użytkownika lub złożenia zamówienia. 
 2. Możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np wysyłając formularz zapytania.
 2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

 

Rozdział 2

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 1.      Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a  administrator zapewnia:
 2.      Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu prowadzenia korespondencji, zapisania się na newsletter lub zakupu produktów. Dane będą przetwarzane przez podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jaką jest zgoda na świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 1. Szyfrowanie danych osobowych.
 2. Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności,  odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
 3. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych. 
 4. Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 1. Okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
 2. Przez okres 2 lat w przypadku danych zebranych w celu realizacji zamówień
 3. Przez okres 6 lat w przypadku danych podanych nam w celu wystawienia faktury zakupu.
 4. Przez okres świadczenia usługi Konta użytkownika. 

 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, lub skorzystać z funkcjonalności sklepu Internetowego. 
 3. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wnioski ma rozpatrzyć.
 5. Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.
 6. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email, świadczenia usług transportowych. 

 

Rozdział 3

Informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu. 
 1.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
 2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

 1.      W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies: oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 1. Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
 2. Cookie stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:  https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Rozdział 4

Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 1.      Dane te mogą zawierać między innymi:
 1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
 2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
 3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw ?linka?).
 4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
 5. Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).

 

 1. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Rozdział 5

Informacje końcowe i prawne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie emaila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta Użytkownika Serwisu, który wniósł sprzeciw.
 5. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
 6. W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.